Tłumacz przysięgły

Aby zostać tłumaczem przysięgłym w Polsce, należy zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Obowiązek ten wprowadzono na mocy ustawy z dnia 27 grudnia 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego. Wcześniejsza procedura nadawania uprawnień tłumacza przysięgłego nie wymagała poddania się takiemu egzaminowi. Od momentu wejścia w życie wspomnianej ustawy, jestem pierwszym tłumaczem przysięgłym języka hiszpańskiego w Bydgoszczy, który zdobył uprawnienia na nowych zasadach. Na mocy zdanego egzaminu zostałam wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/26/15.